ČHJ a Požární sport pro Mládež

Česká hasičská jednota jako jedna ze sdružení občanů působících na úseku požární ochrany dle svých stanov připravuje mladé hasiče pro práci v hasičských sborech. Hlavním cílem práce s dětmi je seznámit je s úkoly a cíly Požární Ochrany(PO), naučit děti základním zásadám požární bezpečnosti, prohlubovat jejich vědomosti o protipožární ochraně, poznávat příčiny požárů a způsob boje proti nim. Učit je pracovat s jednoduchými hasebními prostředky, s přenosnými hasícími přístroji, poznávat požární techniku a její použití prostřednictvím zapojení do soutěží, které pro ně hasičská jednota připravuje.[0.005s] 2k7-2018 © Ing. Michal "Kuře" Vondráček, všechna práva vyhrazena.