Plán akcí a soutěží

Následující informace se týkají akcí a soutěží pořádaných jednotlivými hasičskými sbory obcí i vyššími orgány České hasičské jednoty, kterými jsou především postupové a vrcholové soutěže v požárním sportu.

Plán soutěží na rok 2017

Plány soutěží v předešlých letech[0.004s] 2k7-2018 © Ing. Michal "Kuře" Vondráček, všechna práva vyhrazena.