Župy

Hasičské sbory ČHJ se mohou sdružovat v župy a podobné celky. Župy zejména spolupracují s orgány státní správy na úseku požární ochrany při zajišťování školení a výcviku a pomáhají zabezpečovat požadavky hasičských sborů v příslušných orgánech podle územního rozdělení státu.

Župa je jedním z nejvyšších samosprávných orgánů ČHJ. Členové těchto samosprávných orgánů rozhodují v souladu se stanovami ČHJ o uspořádání své organizace, o pravidlech jednání a způsobech přijímání usnesení.

Valná hromada župy volí svého starostu, náměstka a další členy svého výkonného výboru dle organizačního řádu.[0.005s] 2k7-2019 © Ing. Michal "Kuře" Vondráček, všechna práva vyhrazena.