Vítejte na stránkách ČHJ

Kdo jsme

Česká hasičská jednota (ČHJ) vznikla začátkem roku 1990 jako první organizace dobrovolných hasičů založená na nových demokratických principech a tak navázala na tradice Ústřední Zemské hasičské jednoty království českého i historických organizací České zemské hasičské jednoty a Zemské hasičské jednoty v Čechách.

Česká hasičská jednota v rámci zákona o požární ochraně spolupracuje s Ministerstvem vnitra, okresními úřady, obcemi, právnickými osobami i podnikajícími fyzickými osobami při plnění úkolů na úseku požární ochrany. Pomáhá obcím při zřizování a zabezpečování činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, při údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany. Podílí se na preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany.

Česká hasičská jednota je členem Národního výboru CTIF a při své činnosti úzce spolupracuje s ostatními občanskými sdruženími na úseku požární ochrany, zejména se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska, Moravskou hasičskou jednotou a Českou asociací hasičských důstojníků.