Zpráva o činnosti Muzea ČHJ v roce 2018

Akce pro veřejnost

Městská část Praha 9 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy, Českou hasičskou jednotou a Sborem dobrovolných hasičů Praha Miškovice pořádala dne 26. 5. 2018 od 10.00 do 17.00 hodin Den hasičského záchranného sboru v prostoru ulice Nad Kolčavkou. Pro návštěvníky je připravena ukázka techniky hasičského záchranného sboru, prohlídka muzea české hasičské jednoty a soutěže pro děti. Prohlídky muzea se zůčastnilo 346 osob.

Hasičské muzeum ČHJ na Kolčavce navštívilo 27. 7. 2018 dvacet dětí a pět vedoucích z příměstského dětského tábora na Praze 8 v Ďáblicích

  1. 9. 2018 Bitva o Pivovar Kolčavka – den otevřených dveří – účast 87 osob

V rámci prováděných školení servisních techniků hasicích přístrojů a hydrantových systému se s vystavovanými exponáty seznámilo 148 účastníků těchto kurzů.

V měsíci dubnu a květnu 2018 byla provedena generální údržba všech sbírkových předmětů

Finanční hospodaření

Výdaje:

Na pořízení sbírkových předmětů bylo v roce 2018 vynaloženo 8 830,- Kč

Prostředky na konzervaci, renovaci a údržbu sbírkových předmětů 4 200,- Kč

Reklamní prospekty a vizitky 500,- Kč

Pojistné sbírky za rok 2018 činilo 25 000,- Kč

CELKEM výdaje za rok 2018 38 350,- Kč

.