Odvolání aktivu ČHJ

Vážené členky a členové České hasičské jednoty,

vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci a vyhlášení mimořádného stavu jsem povinen odložit konání slavnostního setkání České hasičské jednoty, které se mělo uskutečnit při příležitosti 30. výročí jejího vzniku v Metodickém centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi, v sobotu dne 10. října 2020na jinou příznivější dobu.

Nechceme tuto akci úplně zrušit, ale jsme si zároveň v duchu našich tradic a ústředních hesel, „Ni zisk – ni slávu“ a „Bližnímu ku pomoci“, vědomi toho, že našim společným posláním je být i nadále nápomocni našim spoluobčanům při překonávaní vzniklých obtíží.

Dovolte  ni zároveň, abych poděkoval všem našim členům za iniciativní pomoc vedení našich obcí a našim občanům, při řešení problémů spojených s překonáváním důsledků dlouhodobé zdravotnické krize. Věřím, že brzy  nalezneme nový vhodný termín pro uspořádání naší akce a budeme tak moci společně oslavit významné jubileum České hasičské jednoty.

Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph. D.
Prezident České hasičské jednoty

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *