Odvolání aktivu ČHJ

Vážené členky a členové České hasičské jednoty,

vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci a vyhlášení mimořádného stavu jsem povinen odložit konání slavnostního setkání České hasičské jednoty, které se mělo uskutečnit při příležitosti 30. výročí jejího vzniku v Metodickém centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi, v sobotu dne 10. října 2020na jinou příznivější dobu.

Nechceme tuto akci úplně zrušit, ale jsme si zároveň v duchu našich tradic a ústředních hesel, „Ni zisk – ni slávu“ a „Bližnímu ku pomoci“, vědomi toho, že našim společným posláním je být i nadále nápomocni našim spoluobčanům při překonávaní vzniklých obtíží.

Dovolte  ni zároveň, abych poděkoval všem našim členům za iniciativní pomoc vedení našich obcí a našim občanům, při řešení problémů spojených s překonáváním důsledků dlouhodobé zdravotnické krize. Věřím, že brzy  nalezneme nový vhodný termín pro uspořádání naší akce a budeme tak moci společně oslavit významné jubileum České hasičské jednoty.

Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph. D.
Prezident České hasičské jednoty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.