Usnesení Prezidia České hasičské jednoty v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR

Na základě usnesení Vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. března 2020 a navazujících mimořádných opatření schválilo Prezidium České hasičské jednoty následující usnesení:

 1. k postupovým soutěžím v požárním sportu (župní soutěže, prezidentská kola):
  Vzhledem k tomu, že v současné době nemohou z důvodu vyhlášeného nouzového stavu probíhat postupové soutěže (župní soutěže, prezidentská kola), přičemž uvolnění mimořádných opatření není v dohledné době pravděpodobné, ruší se do odvolání pořádání všech postupových soutěží ČHJ. Zda budou tyto soutěže zrušeny bez náhrady, nebo se případně uskuteční v náhradním termínu, bude rozhodnuto na základě aktuálního stanoviska kompetentních orgánů ve věci pořádání hromadných akcí. O vývoji situace budou příslušné organizační složky ČHJ průběžně informovány.
 2. k Mistrovstvím republiky ČHJ a MHJ v požárním sportu:
  • Mistrovství republiky mládeže ČHJ a MHJ v požárním sportu se mělo konat 6. června 2020 na Moravě. Pořadatelem měla být Moravská hasičská jednota. Vzhledem k tomu, že v současné době nemohou z důvodu vyhlášeného nouzového stavu probíhat postupové soutěže (župní soutěže, prezidentská kola), přičemž uvolnění mimořádných opatření nelze v dohledné době předpokládat, je pravděpodobné, že se mistrovství republiky mládeže neuskuteční. O vývoji situace budou příslušné organizační složky ČHJ průběžně informovány.
  • Mistrovství republiky dospělých ČHJ a MHJ v požárním sportu se má konat 12. září 2020 taktéž na Moravě. Zde je třeba vyčkat na aktuální stanovisko pořádající Moravské hasičské jednoty a kompetentních orgánů ve věci pořádání hromadných akcí. O vývoji situace budou příslušné organizační složky ČHJ průběžně informovány.
 3. k dětským táborům a soustředěním kolektivů mladých hasičů:
  S pořádáním dětských táborů a soustředění kolektivů mladých hasičů je třeba vyčkat na aktuální stanovisko kompetentních orgánů. O vývoji situace budou příslušné organizační složky ČHJ průběžně informovány.
 4. k zasedáním Prezidia ČHJ, valným hromadám, schůzím, poradám a školením:
  Všechna zasedání Prezidia ČHJ, valné hromady, schůze, porady a školení se ruší do odvolání. O náhradních termínech budou příslušné organizační složky ČHJ včas informovány. Nutné záležitosti budou řešeny operativně formou e-mailové či telefonické komunikace.
 5. k slavnostnímu aktivu k 30. výročí ČHJ:
  Slavnostní aktiv k 30. výročí ČHJ by se měl uskutečnit v plánovaném termínu 10. října 2020 v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, za předpokladu, že to aktuální opatření dovolí.
 6. k ostatním soutěžím (pro děti i dospělé):
  Pořádání všech pohárových soutěží, regionálních lig i jiných soutěží se ruší (zatím) do 30. června 2020. O dalším vývoji budou příslušné organizační složky ČHJ včas informovány.
 7. k ostatním akcím (pro děti i dospělé):
  Prezidium České hasičské jednoty apeluje na jednotlivé hasičské sbory a župy ČHJ, v jejichž kompetenci je pořádání ostatních akcí (výše nejmenovaných), aby respektovaly aktuální mimořádná opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů.

Výše uvedená usnesení byla schválena Prezidiem České hasičské jednoty dne 1. dubna 2020 a jsou tudíž závazná pro všechny složky organizační výstavby ČHJ. Po ukončení nouzového stavu a zmírnění či zrušení navazujících mimořádných opatření, vztahujících se zejména k pořádání akcí s výskytem většího počtu osob, mohou být některá usnesení upravena či zrušena.

V Praze dne 1. dubna 2020

Zapsal: Mgr. Milan Jindřichovský, náměstek prezidenta ČHJ, v. r.

Schválil: Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D., prezident ČHJ, v. r.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.