Výzva Prezidia České hasičské jednoty

Prezidium České hasičské jednoty vyzývá všechny dobrovolné hasičské sbory k podpoře úsilí vlády při prosazování jejich opatření pro boj s koronavirem.

Doporučujeme všem hasičským sborům ČHJ, aby se v úzké součinnosti s obecními a městskými úřady aktivně zapojily do poskytování pomoci seniorům a všem potřebným lidem v místech svého působení, při zajišťování ochranných roušek, jejich zásobování potravinami a zajišťování dalších nezbytných životních potřeb.

Úctou děkujeme všem, kdo nezištně pomáhají.

V Praze dne 18. Března 2020
Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.
prezident ČHJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.